Brief commissie aan bewindspersoon : Aan bewindspersoon - reactie vragen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34775-X-86 Reactie op verzoek commissie om de bijlagen bij het onderzoeksrapport ‘voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen’ naar de Kamer te sturen

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:25

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Dertigledendebat over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 10:16