Statenpassage

Lijst van vragen : Lijst van vragen over de Nederlandse conclusie over de Russische schending van het INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) (Kamerstuk 33694-34)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    T.J.E. van Toor, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - feit vragen Nl conclusie over Russische schending INF-verdrag

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Brief regering

33694-34 Nederlandse conclusie over de Russische schending van het INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Forces)

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

33694-30 Motie van het lid Voordewind c.s. over behoud van het INF-verdrag

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening (AO d.d. 04/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

NAVO

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Nederlandse conclusie over de Russische schending van het INF-verdrag

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30