Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over media en over journalistiek

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    C.H. Bosnjakovic, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

27923-337 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 oktober 2018, over Leraren

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een algemeen overleg

32827-144 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 september 2018, over Media algemeen en Journalistiek

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

27923-318 Extra actie tegen het lerarentekort

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Motie (gewijzigd/nader)

21501-34-290 Gewijzigde motie van de leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van EU versus Disinfo (t.v.v. 21501-34-286)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-42 Motie van het lid Kwint c.s. over bij de publieke omroep niet meer verdienen dan een minister

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-19 Motie van de leden Ellemeet en Asscher over de onderhandelingspositie van zzp'ers

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

OCW-begroting onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Media algemeen en Journalistiek

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Leraren

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20