Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng van een schriftelijk overleg over Voortgang Klimaatakkoord

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    L.N. Kruithof, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

32813-265 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2018, over Klimaat en Energie

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32813-194 Voortgang Klimaatakkoord

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om procesbeschrijving Klimaatakkoord tot 1 januari 2019

Indiener D.S. Nava, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Stand van zaken uitvoering motie-Van der Lee over voortgang Klimaatakkoord

Indiener D.S. Nava, griffier

Motie

30196-586 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over maatschappelijk draagvlak

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

30196-578 Motie van het lid Jetten c.s. over een meerjarig campagneplan

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

30196-585 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over betrekken van inwoners bij het klimaatakkoord

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

30196-595 Motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Jetten over belemmerende wet- en regelgeving

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Motie

30196-575 Motie van het lid Van der Lee c.s. over de algehele voortgang van het klimaatakkoord

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een uitgebreide stand van zakenbrief over het klimaatvraagstuk in relatie tot landbouw

Indiener M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Activiteiten

Debat over de Nationale Energieverkenning 2017

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Voortgang Klimaatakkoord

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Klimaat en energie (tweede termijn op 13 september 2018)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie (tweede termijn)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Klimaat en Energie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Landbouw, klimaat en voedsel

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00