Nota van wijziging : Nota van wijziging

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

eindtekst 34813

Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van Financiën

Bijgewerkte tekst

34813, bijgewerkt t/m nr. 12 (NvW d.d. 20 juni 2018)

Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van Financiën

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34813-11 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34813-6 Verslag

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

34813-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

34813-2 Voorstel van wet

Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van Financiën

Memorie van toelichting

34813-3 Memorie van toelichting

Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van Financiën

Koninklijke boodschap

34813-1 Koninklijke boodschap

Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State

34813 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten)

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Herziene richtlijn betaaldiensten PSD2

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 10:00

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (34813)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00