Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad 11 juni 2018 (Kamerstuk 21501-33-702)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    R.P. Jansma, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

21501-33-699 Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over een harmonisatievoorstel om energiecoöperaties te stimuleren (t.v.v. 21501-33-695)

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34775-V-73 Gewijzigde motie van het lid Van Ojik over dezelfde voorwaarden voor gasleidingen buiten de EU als voor gasleidingen tussen lidstaten (t.v.v. 34775-V-18)

Indiener A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Motie

30175-271 Motie van het lid Van der Lee c.s. over afbouwen van fiscale prikkels

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

34717-15 Motie van de leden Von Martels en Van Eijs over sturen op CO2-reductie van verschillende biobrandstoffen

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Implementatie ILUC-richtlijn inzake brandstofkwaliteit

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15