Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de aangenomen moties bij de begroting 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.R.M. Arends, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34775-VIII-92 Motie van de leden Bruins en Van der Molen over extra middelen voor fundamenteel onderzoek

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-87 Motie van het lid Van Meenen over de toepassing van de urennorm in het voortgezet onderwijs

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-74 Motie van het lid Westerveld over versterking van de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-94 Motie van het lid Bruins c.s. over bevordering voltijdaanstelling en grotere deeltijdaanstelling

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-101 Motie van de leden Bisschop en Rog over vergelijkbaarheid van eindtoetsen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-72 Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over de voorlichting over het zijinstromen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-29 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de positie van wetenschapsmusea

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50