Lijst van vragen
Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 34845-XVII)

Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

07-12-2017
 Brief commissie aan bewindspersoon

28-11-2017
34845-XVII-2 Memorie van toelichting