Inbreng verslag schriftelijk overleg
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake het Inspectierapport over de Islamitische Universiteit Europa (Kamerstuk 34775-VIII-10)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

10-10-2017
34775-VIII-10Inspectierapport Islamitische Universiteit Europa