Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport : Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State
  • Mede ondertekenaar
    H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 123
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Tegen
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst 34723

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken

Bijgewerkte tekst

34723, bijgewerkt t/m nr. 9 (2e NvW d.d. 7 februari 2018)

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34723-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34723-6 Verslag

Indiener E. Ziengs, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging

34723-5 Nota van wijziging

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Wanneer aangekondigde nota van wijziging bij wetsvoorstel Wijziging van de Warmtewet

Indiener D.S. Nava, griffier

Advies Afdeling advisering Raad van State

34723 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

34723-2 Voorstel van wet

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken

Memorie van toelichting

34723-3 Memorie van toelichting

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken

Koninklijke boodschap

34723-1 Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken

Activiteiten

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Herziening Warmtewet

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00