Motie : Motie van de leden Belhaj en Jacobi over uitfasering van het gebruik van stookolie in Arctisch gebied

Download

Indieners

  • Indiener
    S. Belhaj, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    L. Jacobi, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 136
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 35 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Tegen
GrK├ľ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Monasch 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

35300-V-65 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 februari 2020, over Nederlandse Polaire Strategie

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

35300-V-6 Verslag van een schriftelijk overleg inzake actualisering van het veiligheidsdeel van de Nederlandse Polaire Strategie 2016-2020

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Activiteiten

VAO Scheepvaart (AO d.d. 02/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle punten van 21 en 22 februari)

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Nederlandse Polaire Strategie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 19:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:30