Motie (gewijzigd/nader)
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Gewijzigde motie van het lid Recourt over een zo gericht mogelijke inzet van bevoegdheden (t.v.v. 34588-55)

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 35
CDA 13
D66 12
PVV 12
ChristenUnie 5
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
50PLUS 1
Houwers 1
Monasch 1
Van Vliet 1
Tegen
SP 15
GroenLinks 4
PvdD 2
Klein 1

Gerelateerde documenten

25-04-2018
34588-76Uitvoering van toezeggingen en moties Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)