Motie
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018

Motie van het lid Van der Lee c.s. over behouden van de huidige salderingsregeling

Download Download

Ondertekenaars