Motie
Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Motie van de leden Kops en Fritsma over sociale huurwoningen uitsluitend aan Nederlanders toewijzen

Download

Ondertekenaars