Motie
Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

Motie van de leden Kops en Fritsma over sociale huurwoningen uitsluitend aan Nederlanders toewijzen

Download Download

Ondertekenaars