Statenpassage

Motie : Motie van de leden Kops en Fritsma over sociale huurwoningen uitsluitend aan Nederlanders toewijzen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Alexander Kops, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Sietse Fritsma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05