Motie : Motie van de leden Kooiman en Westerveld over sluitende basistarieven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J.E. Kooiman, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2018

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00