Motie
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Motie van het lid Van Dam c.s. over het opnemen van aangiftes

Download Download

Ondertekenaars