Motie : Motie van het lid Van Nispen c.s. over een laagdrempelig beweegaanbod in buurten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.A.M. Dijksma, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

30234-201 Verslag van een schriftelijk overleg over het Nationaal Sportakkoord

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

30234-184 Voortgangsbrief sportbeleid juni 2018

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2018 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Sportbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2019 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40