Bijlage

Advies van de Landsadvocaat over amendement van de leden Agema en Gerbrands over een uniforme barcode op implantaten (Kamerstuk 34483-10)

Download Download