Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Ronnes en Van der Linde over een bestuursakkoord met gemeenten over lagere leges voor omgevingsvergunningen (t.v.v. 34453-24)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.E. van der Linde, Tweede Kamerlid