Motie : Motie van het lid Ronnes over een bestuursakkoord met gemeenten over lagere leges voor omgevingsvergunningen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid