Motie : Motie van het lid Ronnes over kijken naar monumentale waarde bij het onder de wet brengen van rijksmonumenten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid