Amendement
Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Amendement van het lid Bashir over een verplicht verzekerde garantie ten behoeve van opdrachtgevers, gebruikers en derden

Download Download

Ondertekenaars