Motie
Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Motie van de leden Albert de Vries en Van der Linde over een systeem van erkende kwaliteitsverklaringen en erkende technische toepassingen

Download Download

Ondertekenaars