Amendement
Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Amendement van het lid Albert de Vries ter vervanging van nr. 14 over de introductie van een consumentendossier en het stellen van regels aan de gereedmelding bij het bevoegd gezag

Download Download

Ondertekenaars