Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Amendement van het lid Albert de Vries ter vervanging van nr. 14 over de introductie van een consumentendossier en het stellen van regels aan de gereedmelding bij het bevoegd gezag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.A. (Albert) de Vries, Tweede Kamerlid