Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Amendement van het lid Albert de Vries ter vervanging van nr. 12 over een risicobeoordeling bij de vergunningaanvraag voor het bouwen van bouwwerken die onder het stelsel van kwaliteitsborging worden gebracht

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.A. (Albert) de Vries, Tweede Kamerlid