Amendement
Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Gewijzigd amendement van het lid Albert de Vries ter vervanging van nr. 11 over een aanscherping van de waarschuwingsplicht van aannemers

Download Download

Ondertekenaars