Amendement
Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Amendement van het lid Ronnes over het slechts verruimen van de aansprakelijkheid van de aannemer bij opdrachtgevers die consument zijn

Download Download

Ondertekenaars