Brief commissie
EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS COM (2016) 731

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS COM (2016) 731

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Conceptbrief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS COM (2016) 731