Motie : Motie van het lid Merkies c.s. over niet pleiten voor langdurig uitstel van de voorgestelde implementatiedatum

Download

Indieners

  • Indiener
    A.Z. Merkies, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    H.J. Grashoff, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 76
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 40 Tegen
PvdA 35 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Tegen
D66 12 Voor
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Tegen
GrBvK 2 Tegen
GrKÖ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Tegen
Houwers 1 Niet deelgenomen
Klein 1 Niet deelgenomen
Monasch 1 Voor
Van Vliet 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan staatssecretaris FIN - verzoek inzake kabinetsreactie op berichtgeving in de media dat Nederland dwarsligt bij de EU-aanpak van belastingontwijking

Indiener P.F.L.M. Tielens-Tripels, griffier

Brief regering

25087-182 Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 december 2017, over berichtgeving in de media dat Nederland dwarsligt bij de EU-aanpak van belastingontwijking

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

VAO Pakket EU-voorstellen inzake vennootschapsbelasting (AO d.d. 1/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Debat over belastingontwijking

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45