Statenpassage

Motie : Motie van de leden Bergkamp en Voortman over de maximale eigen bijdragen voor alleenstaande chronisch zieken onder de AOW-leeftijd

Download

Indieners

  • Indiener
    V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15