Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) : Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State
 • Mede ondertekenaar
  J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

34541, bijgewerkt t/m nr. 18 (overnamebrief d.d. 13 april 2021)

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

34541-18 Brief van de leden Ellemeet, Piri, Jasper van Dijk en Teunissen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

34541-15 Brief van de leden Van Ojik, Kuiken, van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg over een verzoek tot advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan het Presidium - Nadere adviesaanvraag ACVZ inzake voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (Kamerstuk 34541)

Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34541-13 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

34541-12 Brief van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel

Indiener A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34541-11 Verslag

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief lid / fractie

34541-7 Brief van de leden Van Ojik en Kuiken inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel

Indiener A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34541-10 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34541-9 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

34541-6 Brief van het lid Van Ojik inzake overname van de mede-verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34541-2 Voorstel van wet

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34541-3 Memorie van toelichting

Indiener L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

34541-1 Geleidende brief

Indiener L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen en Jasper van Dijk tot wijziging van...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00