Memorie van toelichting : Memorie van toelichting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34507-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34507-5 Verslag

Indiener T.R. van Dekken, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Koninklijke boodschap

34507-1 Koninklijke boodschap

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu

Advies Afdeling advisering Raad van State

34507 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

34507-2 Voorstel van wet

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

34507-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10