Memorie van toelichting
Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars