Statenpassage

Motie : Motie van de leden Van Veldhoven en Koser Kaya over de resultaten van de fitness-check van de Vogel- en Habitatrichtlijn

Download

Indieners

  • Indiener
    S. van Veldhoven, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    F. Koser Kaya, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 94
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Tegen
PvdA 36 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Tegen
GrK├ľ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Tegen
Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Tegen

Activiteiten

VAO Milieuraad d.d. 20 juni 2016 (AO d.d. 14/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15