Statenpassage

Motie : Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over de bijdrage van de financiële sector aan de klimaatdoelsteling

Download

Indieners

  • Indiener
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    S. van Veldhoven, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 78
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Vergissing
VVD 40 Tegen
PvdA 36 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Tegen
D66 12 Voor
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Tegen
GrKÖ 2 Tegen Vergissing
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Tegen
Klein 1 Tegen
Van Vliet 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31239-291 Resultaten openstellingsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) in het voorjaar van 2018 en toezeggingen gedaan tijdens Algemeen Overleg Energie & Klimaat van 5 september 2018

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en Energie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40