EU-voorstel

EU-voorstel: Verordening in- en uitreissysteem Slimme Grenzen COM (2016) 194 (Engelstalige versie)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
EU-voorstel: Mededeling sterkere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid COM (2016) 205 (Engelstalige versie)