Motie

Motie van de leden Wassenberg en Thieme over het van elkaar scheiden van kredietverlening en geldschepping

Download Download

Indieners