Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng van een schriftelijk overleg over Contouren UBO-register (Kamerstuk 31 477, nr. 10)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.J. Duisenberg, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    E.C. Elferink, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Financën - Verzoek om de beantwoording van de gestelde vragen in het schriftelijk overleg over de contouren van het UBO-register zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen

Indiener R.F. Berck, griffier

Brief regering

31477-10 Contouren UBO-register

Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van Financiën

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Contouren UBO-register

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering Financiën (Let op! afwijkende dag/tijd)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15