Amendement

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat onmogelijk wordt gemaakt dat het persoonsgebonden budget voor wijkverpleging wordt verrekend met vorderingen die de zorgverzekeraar heeft op de verzekerde, waaronder in ieder geval de opeisbare premie en het eigen risico

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
SP 15
PVV 12
GroenLinks 4
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Tegen
VVD 40
PvdA 36
CDA 13
D66 12
ChristenUnie 5
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1