Motie
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Motie van het lid Recourt over inzetten door opsporingsinstanties van onbekende kwetsbaarheden of software die daarvan gebruikmaakt

Download Download

Ondertekenaars