Motie : Motie van het lid Recourt over inzetten door opsporingsinstanties van onbekende kwetsbaarheden of software die daarvan gebruikmaakt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Jeroen Recourt, Tweede Kamerlid