Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek advies te vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens over het gemak waarmee persoonsgegevens te raadplegen zijn

Download Download

Ondertekenaars