Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Download Download

Ondertekenaars