Amendement
Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen

Amendement van het lid Ulenbelt dat beoogt het instemmingsrecht ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen te verbreden naar ondernemingen met tussen de 10 en 50 werknemers

Download Download

Ondertekenaars