Advies Afdeling advisering Raad van State : 34453 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Nota van wijziging

34453-13 Tweede nota van wijziging

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Nota van wijziging

34453-10 Nota van wijziging

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Bijgewerkte tekst

34453, bijgewerkt t/m nr. 13 (2e NvW d.d. 18 januari 2017)

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34453-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34453-5 Verslag

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Memorie van toelichting

34453-3 Memorie van toelichting

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

34453-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

34453-1 Koninklijke boodschap

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Voorstel van wet

34453-2 Voorstel van wet

Indiener S.A. Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:15

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 10:00

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34 453) (eerste termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:15

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34 453) (2e termijn)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30