Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Nader gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Bergkamp ter vervanging van nr. 19 dat regelt dat gemeenten bij de periodiek vast te stellen plannen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet dienen op te nemen hoe uitvoering wordt gegeven aan het VN-gehandicaptenverdrag en tevens op grond van de Participatiewet een plan hieromtrent dient te worden ontwikkeld

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid