Amendement
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Derde nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk dat beoogt de toegankelijkheid van stemlokalen voor kiezers met lichamelijke beperkingen te vergroten van tenminste 25% naar 100%

Download

Ondertekenaars