Statenpassage

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag : Nota naar aanleiding van het nader verslag

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

33996, eindtekst

Indiener F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Wijzigingen voorgesteld door de regering

33996-71 Wijziging voorgesteld door de regering

Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Voorstel van wet (tweede lezing)

33996-70 Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 5 juli 2016 aangebrachte wijzigingen

Indiener F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Nota van wijziging

33996-13 Tweede nota van wijziging

Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

33996-8 Nader verslag

Indiener L. Ypma, voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Bijgewerkte tekst

33996, bijgewerkt tot en met nr. 13 (2e nota van wijziging d.d. 16 december 2015)

Indiener F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Nota van wijziging

33996-7 Nota van wijziging

Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

33996-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

33996-5 Verslag

Indiener T.M. Jadnanansing, voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Advies Afdeling advisering Raad van State

33996 Adv RvSt inzake Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Indiener F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Voorstel van wet

33996-2 Voorstel van wet

Indiener F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

33996-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

33996-1 Koninklijke boodschap

Indiener F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Memorie van toelichting

33996-3 Memorie van toelichting

Indiener F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Wetsvoorstel kansspelen op afstand (Kamerstuk 33996)

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30