Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Nota naar aanleiding van het nader verslag

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief