Inbreng verslag schriftelijk overleg
Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes

Inbreng van een schriftelijk overleg over Kostenkaders DNB en AFM 2016 (Kamerstuk 33957, nr. 21)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

08-12-2015
33957-21Kostenkaders DNB en AFM 2016