Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng van een schriftelijk overleg over Kostenkaders DNB en AFM 2016 (Kamerstuk 33957, nr. 21)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.J. Duisenberg, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    E.C. Elferink, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33957-21 Kostenkaders DNB en AFM 2016

Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van Financiën

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Kostenkaders DNB en AFM 2016

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00