Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Bouwmeester en Dik-Faber (t.v.v. 34300-XVI, nr. 52) over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.T. Bouwmeester, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 95
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Tegen
PvdA 36 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Tegen
GrKÖ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00