Brief commissie
EU-voorstellen: Verordening Europese lijst van veilige landen van oorsprong COM (2015) 452 en Verordening Permanent herplaatsingsmechanisme in crisissituaties COM (2015) 450

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beƫindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Verordening Europese lijst van veilige landen van oorsprong COM (2015) 452 en Verordening Permanent herplaatsingsmechanisme in crisissituaties COM (2015) 450

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Conceptbrief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake de beƫindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Verordening Europese lijst van veilige landen van oorsprong COM (2015) 452 en Verordening Permanent herplaatsingsmechanisme in crisissituaties COM (2015) 450