Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag : Nota naar aanleiding van het verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 112
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 36 Voor
SP 15 Tegen
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Tegen
GrBvK 2 Tegen
GrK├ľ 2 Tegen
PvdD 2 Tegen
50PLUS 1 Tegen
Houwers 1 Voor
Klein 1 Tegen
Van Vliet 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

34264-8 Nota van wijziging

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijgewerkte tekst

34264, bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW d.d. 18 september 2015)

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34264-6 Verslag

Indiener A.G. Wolbert, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

34264 Adv RvSt inzake Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

34264-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

34264-2 Voorstel van wet

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Koninklijke boodschap

34264-1 Koninklijke boodschap

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Memorie van toelichting

34264-3 Memorie van toelichting

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:25

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00